BasisBijbel

Efeziërs 3:5 BasisBijbel (BB)

In de eeuwen hiervóór wilde God nog niets over die plannen aan de mensen vertellen. Tenminste, niet op de manier zoals Hij het nu door de Heilige Geest heeft verteld aan de boodschappers van God en de profeten.

Efeziërs 3

Efeziërs 3:4-14