BasisBijbel

Efeziërs 3:6 BasisBijbel (BB)

Dit is Gods plan: de mensen van andere volken mogen samen met de Joden Gods erfenis ontvangen. Want als zij het goede nieuws geloven, horen ook zij bij Gods gezin. En daardoor zijn de dingen die God in Jezus Christus [ aan de Joden ] heeft beloofd, nu ook voor hén.

Efeziërs 3

Efeziërs 3:1-13