Buku Lopatulika 1992

Zekariya 5:2 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo anati kwa ine, Uona ciani? Ndipo ndinayankha, Ndiona mpukutu wouluka; utali wace mikono makumi awiri, ndi citando cace mikono khumi.

Zekariya 5

Zekariya 5:1-3