Buku Lopatulika 1992

Zefaniya 3:1 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Tsoka uyo wopanduka, ndi wodetsedwa, ndiye mudzi wozunza!

Zefaniya 3

Zefaniya 3:1-11