Buku Lopatulika 1992

Yuda 1:18 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

kuti ananena nanu, 1 Pa nthawi yotsiriza padzakhala otonza, akuyenda monga mwa zilakolako zosapembedza za iwo okha.

Yuda 1

Yuda 1:13-25