Buku Lopatulika 1992

Yuda 1:16 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Amenewo ndiwo odandaula, oderera, akuyenda monga mwa zilakolako zao (ndipo pakamwa pao alankhula zazikuruzikuru), akutama anthu cifukwa ca kupindula nako.

Yuda 1

Yuda 1:7-23