Buku Lopatulika 1992

Yoweli 3:21 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo ndidzayeretsa mwazi wao umene sindinauyeretsa, pakuti Yehova akhala m'Ziyoni.

Yoweli 3

Yoweli 3:19-21