Buku Lopatulika 1992

Yoswa 5:2 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Nthawi imeneyo Yehova anati kwa Yoswa, Udzisemere mipeni yamiyala, nudulenso ana a Israyeli kaciwiri.

Yoswa 5

Yoswa 5:1-9