Buku Lopatulika 1992

Yohane 6:34 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pamenepo anati kwa iye, Ambuye, tipatseni ife mkate umene nthawi zonse.

Yohane 6

Yohane 6:33-37