Buku Lopatulika 1992

Yohane 6:21 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pamenepo analola kumlandira m'ngalawa; ndipo pomwepo ngalawayo inafika kumtunda kumene analikunkako.

Yohane 6

Yohane 6:15-22