Buku Lopatulika 1992

Yobu 5:22 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Cipasuko ndi njala udzaziseka;Ngakhale zirombo za padziko osaziopa.

Yobu 5

Yobu 5:12-27