Buku Lopatulika 1992

Yobu 36:30 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Taonani, Iye ayala kuunika kwace pamenepo.Nabvundikira kunsi kwace kwa nyanja.

Yobu 36

Yobu 36:23-32