Buku Lopatulika 1992

Yesaya 57:7 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pamwamba pa phiri lalitaritari unayala mphasa yako; kumenekonso wakwera kukapereka nsembe.

Yesaya 57

Yesaya 57:1-16