Buku Lopatulika 1992

Yakobo 3:18 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo cipatso ca cilungamo cifesedwa mumtendere kwa iwo akucita mtendere.

Yakobo 3

Yakobo 3:8-18