Buku Lopatulika 1992

Yakobo 2:6 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Koma inu mumanyoza munthu wosauka. Kodi sakusautsani inu acuma, nakukokerani iwowa ku mabwalo a mirandu?

Yakobo 2

Yakobo 2:1-13