Buku Lopatulika 1992

Yakobo 2:19 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ukhulupirira iwe kuti Mulungu ali mmodzi; ucita bwino; ziwanda zikhulupiranso, ndipo zinthunthumira.

Yakobo 2

Yakobo 2:16-26