Buku Lopatulika 1992

Tito 3:2 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

asacitire mwano munthu ali yense, asakhale andeu, akhale aulere, naonetsere cifatso conse pa anthu onse.

Tito 3

Tito 3:1-11