Buku Lopatulika 1992

Tito 2:3 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Momwemonso akazi okalamba akhale nao makhalidwe oyenera anthu oyera, osadierekeza, osakodwa naco cikondi ca pavinyo, akuphunzitsa zokoma;

Tito 2

Tito 2:1-7