Buku Lopatulika 1992

Tito 1:16 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Abvomereza kuti adziwa Mulungu, koma ndi Debito zao amkana iye, popeza ali onyansitsa, ndi osamvera, ndi pa nchito zonse zabwino osatsimikizidwa.

Tito 1

Tito 1:9-16