Buku Lopatulika 1992

Tito 1:10 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakuti alipo ambiri osamvera mau, olankhula zopanda pace, ndi onyenga, makamaka iwo a kumdulidwe,

Tito 1

Tito 1:9-16