Buku Lopatulika 1992

Rute 3:10 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Nati iye, Yehova akudalitse, mwana wanga. Cokoma cako wacicita potsiriza pano, ciposa cakuyamba cija, popeza sunatsata anyamata, angakhale osauka angakhale acuma.

Rute 3

Rute 3:1-13