Buku Lopatulika 1992

Oweruza 19:3 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Koma anauka mwamuna wace namtsata kukamba naye zamtima, kumbwezanso; napita ndi mnyamata wace, ndi aburu awiri. Ndipo mkaziyo anadza naye ku nyumba ya atate wace. Ndipo pakumuona atate wa mkaziyo, anakondwera kukomana naye.

Oweruza 19

Oweruza 19:1-8