Buku Lopatulika 1992

Nahumu 1:10 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakuti cinkana akunga minga yoyangayanga, naledzera naco coledzeretsa cao, adzathedwa konse ngati ciputu couma.

Nahumu 1

Nahumu 1:1-15