Buku Lopatulika 1992

Miyambi 31:31 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Mumpatse zipatso za manja ace; Ndi nchito zace zimtame kubwalo.

Miyambi 31

Miyambi 31:25-31