Buku Lopatulika 1992

Mika 2:12 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndidzakumemezani ndithu, Yakobo, inu nonse; ndidzasonkhanitsa ndithu otsala a Israyeli; ndidzawaika pamodzi ngati nkhosa za ku Boma; ngati zoweta pakati pa busa pao adzacita phokoso cifukwa ca kucuruka anthu.

Mika 2

Mika 2:4-13