Buku Lopatulika 1992

Masalmo 110:1 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Yehova ananena kwa Ambuye wanga, Khalani pa dzanja lamanja langa,Kufikira nditaika adani anu copondapo mapazi anu.

Masalmo 110

Masalmo 110:1-6