Buku Lopatulika 1992

Marko 2:25 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo ananena nao, Simunawerenga konse cimene anacicita Davide, pamene adasowa, namva njala, iye ndi iwo amene anali pamodzi naye?

Marko 2

Marko 2:17-28