Buku Lopatulika 1992

Malaki 4:6 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo adzabwezera mitima ya atate kwa ana, ndi mitima ya ana kwa atate ao; kuti ndisafike ndi kukantha dziko lionongeke konse.

Malaki 4

Malaki 4:1-6