Buku Lopatulika 1992

Malaki 4:4 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Kumbukilani cilamulo ca Mose mtumiki wanga, ndinamlamuliraco m'Horebu cikhale ca Israyeli lonse, ndico malemba ndi maweruzo.

Malaki 4

Malaki 4:1-6