Buku Lopatulika 1992

Malaki 2:9 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Cifukwa cace Inenso ndakuikani onyozeka ndi ocepseka kwa anthu onse, popeza simunasunga njira zanga, koma munaweruza mwankhope pocita cilamulo.

Malaki 2

Malaki 2:1-15