Buku Lopatulika 1992

Malaki 2:15 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo sanatero kodi wina womtsalira mzimu? Ndipo winayo anatero bwanji? Anatero pofuna mbeu ya Mulungu. Koma sungani mzimu wanu; ndipo asamcitire monyenga mkazi wa ubwana wace ndi mmodziyense.

Malaki 2

Malaki 2:6-17