Buku Lopatulika 1992

Macitidwe 17:20 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakuti ufika nazo ku makutu athu zacilendo: tifuna tsono kudziwa, izi zitani?

Macitidwe 17

Macitidwe 17:19-30