Buku Lopatulika 1992

Levitiko 25:12 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Popeza ndico caka coliza lipenga; muciyese copatulika, mudye zipatso zace kunja kwa munda.

Levitiko 25

Levitiko 25:5-18