Buku Lopatulika 1992

Levitiko 17:2 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Nena ndi Aroni, ndi ana ace amuna, ndi ana a Israyeli onse, nuti nao, Ici ndi cimene Yehova wauza, ndi kuti,

Levitiko 17

Levitiko 17:1-7