Buku Lopatulika 1992

Habakuku 2:9 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Tsoka iye wakupindulitsira nyumba yace phindu loipa, kuti aike cisanja cace ponyamuka, kuti alanditsidwe m'dzanja la coipa!

Habakuku 2

Habakuku 2:6-12