Buku Lopatulika 1992

Habakuku 2:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Taonani, sicicokera kwa Yehova wa makamu kodi kuti mitundu ya anthu ingogwirira moto nchito, ndi anthu angodzilemetsa pa zopanda pace?

Habakuku 2

Habakuku 2:10-19