Buku Lopatulika 1992

Genesis 4:3 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo panali atapita masiku, Kaini anatenga zipatso za nthaka, nsembe ya kwa Yehova.

Genesis 4

Genesis 4:1-9