Buku Lopatulika 1992

Filemoni 1:2 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

ndi kwa Apiya mlongoyo, ndi Arkipo msilikari mnzathu, ndi kwa Mpingo uli m'nyumba yako;

Filemoni 1

Filemoni 1:1-3