Buku Lopatulika 1992

Ezekieli 23:9 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Cifukwa cace ndampereka m'dzanja la mabwenzi ace, m'dzanja la Aasuri amene anawaumirira.

Ezekieli 23

Ezekieli 23:6-19