Buku Lopatulika 1992

Ezekieli 23:32 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Atero Ambuye Yehova, M'cikho ca mkuru wako udzamweramo ndico cacikuru ngati mcenje; adzakuseka pwepwete, nadzakunyoza muli zambiri m'menemo.

Ezekieli 23

Ezekieli 23:31-40