Buku Lopatulika 1992

Ezekieli 15:1 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo anandidzera mau a Yehova, akuti,

Ezekieli 15

Ezekieli 15:1-3