Buku Lopatulika 1992

Ezekieli 13:4 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Aneneri ako, Israyeli, akhala ngati nkhandwe m'mapululu.

Ezekieli 13

Ezekieli 13:1-6