Buku Lopatulika 1992

Ezara 4:23 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pamenepo atawerenga malemba a kalata wa mfumu kwa Rehumu, ndi Simsai mlembi, ndi anzao, anafulumira kupita ku Yerusalemu kwa Ayuda, nawaletsa ndi dzanja lamphamvu.

Ezara 4

Ezara 4:14-24