Buku Lopatulika 1992

Ezara 2:25 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ana a Kiriyati Arimu, Kefira, ndi Beeroti, mazana asanu ndi awiri mphambu makumi anai kudza atatu.

Ezara 2

Ezara 2:21-35