Buku Lopatulika 1992

Estere 2:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo namwali ali yense analowa kwa mfumu matero, ziri zonse anafuna anampatsa zocokera m'nyumba ya akazi, alowe nazo ku nyumba ya mfumu.

Estere 2

Estere 2:4-16