Buku Lopatulika 1992

Eksodo 31:16 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Cifukwa cace ana a Israyeli azisunga Sabata, kucita Sabata mwa mibadwo yao, likhale pangano losatha;

Eksodo 31

Eksodo 31:12-18