Buku Lopatulika 1992

Danieli 10:14 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndadzera tsono kukuzindikiritsa codzagwera anthu a mtundu wako masiku otsiriza; pakuti masomphenyawo ndiwo a masiku a m'tsogolo.

Danieli 10

Danieli 10:7-21