Buku Lopatulika 1992

Danieli 1:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pamenepo mupenye maonekedwe athu ndi maonekedwe a anyamata akudya cakudya ca mfumu; ndi monga umo muonera, mucitire anyamata anu.

Danieli 1

Danieli 1:10-21