Buku Lopatulika 1992

Cibvumbulutso 6:7 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo pamene anamasula cizindikilo cacinai, ndinamva mau a camoyo cacinai nicinena, Idza.

Cibvumbulutso 6

Cibvumbulutso 6:1-13