Buku Lopatulika 1992

Aroma 16:15 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Mulankhule Filologo ndi Yuliya, Nerea ndi mlongo wace, ndi Olumpa, ndi oyeramtima onse ali pamodzi nao.

Aroma 16

Aroma 16:8-23